ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Άγρια πανίδα της Ελλάδας: από την Διάσωση στην Επανένταξη»
25/05/2024


Καλώς ήρθατε στην παρουσίασή μου,

Μπορεί να συμβεί εντελώς απροσδόκητα οποιαδήποτε μέρα. 1 Πηγαίνετε στην Εστία, επιστρέφετε από εκδρομή και ξαφνικά ένα άγριο τραυματισμένο ζώο διακόπτει τα πάντα. Θα μπορούσε να είναι ένα πουλάκι στην αυλή της Εστίας σας ή μια τραυματισμένη χελώνα στο δρόμο. Θα μπορούσε να σας το φέρει ένα παιδί που το βρήκε τυχαία ή ένα κατοικίδιο ζώο σας. Όπως και να συμβαίνει, αυτό το άτυχο πλάσμα γίνεται για λίγο το κέντρο της ζωής σας και, αν νοιάζεστε για τα ζώα(όπως υποθέτω ότι νοιάζεστε, για να συμμετέχετε σε αυτή την Ειδική Εκπαίδευση),θέλετε να κάνετε κάτι - οτιδήποτε - για να βοηθήσετε. Οι επιλογές που θα κάνετε θα έχουν αντίκτυπο στη ζωή αυτού του ζώου και ενδεχομένως στη δική σας. Η γνώση των κινδύνων για το ζώο καθώς και για εσάς, τους προσκόπους σας, την οικογένειά σας και τα κατοικίδιά σας, μαζί με τις σωστές συμβουλές από την αρχή, μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ μιας συγκινητικής εμπειρίας και μιας καταστροφής. 

(οι κόκκινοι αριθμοί αντιστοιχούν στις διαφάνειες της παρακάτω παρουσίασης)

Η ανάγκη για διάσωση της άγριας πανίδας

3 Σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα στη χώρα μας, μπορεί να εκτιμηθεί ότι δεκάδες άγρια πτηνά και θηλαστικά υφίστανται τραυματισμούς άμεσα αποδοτέους στον άνθρωπο. Αιτίες τέτοιων ανθρωπογενών τραυματισμών είναι τα μηχανοκίνητα οχήματα, οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα κατοικίδια σκυλιά και τις γάτες, η χρήση φυτοφαρμάκων, η ρύπανση και οι πετρελαιοκηλίδες, τα παρατημένα αλιευτικά εργαλεία και οι εσκεμμένες πράξεις σκληρότητας.

4 Ο εκτιμώμενος αριθμός θυμάτων άγριας ζωής βασίζεται σε αρχεία που άγρια ζώα έχουν αναφερθεί ή διασωθεί – μια διαδρομή που αρχίζει όταν ένα ζώο παρατηρείται για πρώτη φορά από κάποιον που είναι πρόθυμος να παρέχει βοήθεια. Στην Αττική φτάνουν στην ΑΝΙΜΑ περίπου 3.500 άγρια ζώα τον χρόνο.

5 Στην Ελλάδα, οι οργανώσεις προστασίας άγριων ζώων που διαθέτουν Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.),είναι ο ΑΡΧΕΛΩΝ, η ΑΝΙΜΑ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η ΑΛΚΥΟΝΗ, η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ, η ΜΟΜ. Οι υπόλοιπες συνεργάζονται με τα αδειοδοτημένα ΚΕΠΕΑΠ και ακόμα λιγότερες παρέχουν οργανωμένες ομάδες διάσωσης στο πεδίο (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ). Συνήθως αντί να στέλνουν μια ομάδα εκπαιδευμένων διασωστών στο πεδίο, βασίζονται σε ζώα που φτάνουν στις πόρτες τους από ευαισθητοποιημένους πολίτες.  Αυτό συχνά αφήνει την διάσωση ενός τραυματισμένου ή ασθενούς άγριου ζώου σε αυτούς που το εντόπισαν. Οι πολίτες που το βρήκαν αλλά αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να εκτελέσουν οι ίδιοι τη διάσωση θα αναζητήσουν βοήθεια, κάτι που μπορεί να είναι μια αποθαρρυντική εμπειρία αν δεν είναι καλά πληροφορημένοι για τις οργανωμένες δομές που υπάρχουν.

Ας γνωρίσουμε την Άγρια Πανίδα της Ελλάδας μας!

6 Η άγρια ζωή της Ελλάδας περιλαμβάνει τα διάφορα είδη χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας, μιας χώρας στη νότια Ευρώπη, στο νοτιότερο τμήμα της χερσονήσου των Βαλκανίων.  Η χώρα είναι ως επί το πλείστων ορεινή με πολύ μεγάλη και περίπλοκη ακτογραμμή, που αποτελείται από χερσονήσους και μεγάλο αριθμό νησιών. Το κλίμα της χώρας κυμαίνεται από μεσογειακό και εύκρατο έως αλπικό, ενώ οι οικότοποί της περιλαμβάνουν βουνά, λόφους, δάση, ποτάμια, λίμνες, ακτές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ο πλούτος της Ελληνικής Άγριας Ζωής

8 Ο συνολικός πλούτος της ελληνικής πανίδας απαρτίζεται από πάνω από 35.000 είδη.  Όπως 116 θηλαστικά, 422 πτηνά, 59 ερπετά, 20 αμφίβια, 110 ψάρια γλυκού νερού,447 ψάρια της θάλασσας, κλπ,κλπ.

Η ύπαρξη πλούσιας πανίδας στην Ελλάδα οφείλεται στη γεωγραφική θέση της χώρας, στον μεγάλο αριθμό νησιών, στην αυξομείωση της στάθμης της θάλασσας, στην ύπαρξη πολλών σπηλαίων (8.000!) καθώς και στο γεγονός ότι οι παγετώνες δεν έφθασαν μέχρι τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλά καταφύγια ειδών στα ορεινά.

9 Η ορνιθοπανίδα αποτελεί σήμερα την καλύτερα μελετημένη ζωϊκή ομάδα στην Ελλάδα.  Είναι από τις πλουσιότερες της Ευρώπης και έχουν καταγραφεί περισσότερα από 420είδη πουλιών, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμό ειδών που έχει καταγραφεί σε γειτονικές χώρες. Η πλειονότητα των ειδών (περίπου 60%)αναπαράγεται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα είναι μεταναστευτικά που διαχειμάζουν στη χώρα ή απαντούν κατά τη διάρκεια μεταναστευτικών περιόδων.

Περισσότερα από 50.000 άτομα από πάπιες και φαλαρίδες διαχειμάζουν εδώ, όπως επίσης αξιοσημείωτοι αριθμοί στρουθιόμορφων πουλιών, ερωδιών και παρυδάτιων πουλιών, καθώς και απειλούμενα είδη π.χ. η Νανόχηνα (Anser erythropus). Επιπλέον, αρκετά είδη που δεν αναπαράγονται σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), βρίσκουν στη χώρα μας κατάλληλες συνθήκες για να φωλιάσουν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι πιο απειλούμενες ομάδες είναι τα πουλιά των υγροτόπων και τα αρπακτικά. Τα πρώτα λόγω των εκτεταμένων καταστροφών των υγροτόπων κυρίως στο παρελθόν αλλά και εξαιτίας των αλλοιώσεων που υφίστανται οι υγρότοποι ακόμη και σήμερα. Οι πληθυσμοί των αρπακτικών πλήττονται λόγω της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων τους, της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, της βιοσυσσώρευσης υπολειμμάτων παρασιτοκτόνων και της λαθροθηρίας.

10 Εκτιμάται ότι υπάρχουν 25.000 είδη ασπόνδυλων, από τα οποία τα 20.000 είναι ενδημικά! Όλα χρήζουν άμεσης προστασίας!

11 Η Ελλάδα φιλοξενεί πολλά ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων (όπως η καφέ αρκούδα Ursus arctos, η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, η μεσογειακή φώκιαMonachus monachus, η οχιά της Μήλου Macrovipera schweizeri, Κρητικός Αίγαγρος, Λύκος, Κοινό Δελφίνι Delphinus delphis, Βίδρα, Βασιλαετός.).

                                        12  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

13 Η διάσωση άγριων ζώων απαιτεί ένα σύνολο δεξιοτήτων, πολύ διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για το χειρισμό κατοικίδιων ζώων. Όχι μόνο τα άγρια ζώα συμπεριφέρονται διαφορετικά, αλλά η σύλληψη και ο χειρισμός τους μπορεί να είναι επικίνδυνα, ειδικά για το ζώο. Τα άγρια ζώα αντιλαμβάνονται την προσέγγιση και το χειρισμό από τον άνθρωπο ως απειλή, τα περισσότερα  θα προσπαθήσουν να φύγουν ή θα αγωνιστούν για τη ζωή τους, ακόμη και αν αυτό τα σκοτώσει!  Τα περισσότερα ζώα αναγνωρίζουν ενστικτωδώς τους θηρευτές από τη θέση των ματιών τους. Τα περισσότερα είδη θηραμάτων έχουν μάτια στα πλάγια του κεφαλιού τους, γεγονός που τους δίνει εκτεταμένη περιφερειακή όραση- τα μάτια των θηρευτών βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του προσώπου τους, γεγονός που τους δίνει καλή αντίληψη του βάθους. Για ένα ζώο, έχετε τα μάτια ενός θηρευτή. Αν τρώτε κρέας, μυρίζετε σαν αρπακτικό. Αν χαμογελάτε στο ζώο με φροντίδα, δείχνετε τα δόντια σας. Από την οπτική γωνία του ζώου, μόλις έχασε τον αγώνα ζωής και θανάτου μεταξύ θηρευτή και θηράματος και πρόκειται να γίνει το γεύμα σας.

Όλα τα άγρια ζώα έχουν τρία πράγματα κατά νου: 1) την αυτο-προστασία τους, 2) τη διαφυγή από τον κίνδυνο και 3) το επόμενο γεύμα τους. Αυτές είναι οι δεξιότητες των άγριων ζώων που τα κρατούν ζωντανά.

14 Ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που βρούμε ένα άγριο ζωάκι που έχει ανάγκη βοήθειας:

Αν βρείτε ένα ανήμπορο ή τραυματισμένο πτηνό: Βρείτε γρήγορα ένα χαρτόκουτο, στρώστε το με εφημερίδες ή χαρτί κουζίνας και ανοίξτε του μικρές τρύπες. Το μέγεθος του χαρτόκουτου πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το πουλί να μπορεί να σταθεί όρθιο αλλά να μη μπορεί να κάνει περιττές κινήσεις. Πιάστε το πουλί με ένα πανί αποφεύγοντας ράμφος και νύχια αν είναι αρπακτικό. Τοποθετήστε το μέσα στο κουτί αφού του δώσετε προσεκτικά λίγο νερό (με σταγονόμετρο ή σύριγγα) σε φυσική θερμοκρασία. Αφήστε το κουτί στο πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού, ζεστό αν είναι χειμώνας και δροσερό αν είναι καλοκαίρι.

Την Άνοιξη και στις αρχές του Καλοκαιριού είναι πολύ πιθανό να βρούμε νεοσσούς που φαίνονται εγκαταλελειμμένοι και να θελήσουμε να τους βοηθήσουμε.

Προσοχή όμως!  Δεν χρειάζονται όλα τα μωρά τη βοήθειά μας! Συχνά οι γονείς είναι κάπου γύρω και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το μωρό κάπου ψηλά και να το αφήσουμε ήσυχο.  Για να είμαστε σίγουροι, στέλνουμε μια φωτογραφία σε Κέντρο Περίθαλψης και αναμένουμε οδηγίες.

15 Για τις περιπτώσεις που θα χρειαστεί να παρέμβουμε, οι παρακάτω πληροφορίες είναι χρήσιμες:

Αν πρόκειται για νεοσσούς νυκτοβίων (κουκουβάγιες κλπ) πρέπει να εξαντλείται η περίπτωση να βρεθούν οι γονείς τους. Αυτό πρέπει να γίνεται διότι, συνήθως, δεν πρόκειται για εγκαταλελειμμένα μωρά αλλά απλώς για «άτακτα» που απομακρύνονται πρόωρα από τη φωλιά. Τις περισσότερες φορές οι γονείς είναι κάπου γύρω.

Αν έχουμε βρει ένα τέτοιο μωρό επιλέγουμε ένα αρκετά ψηλό σημείο σε κτίριο ή δένδρο, και να το τοποθετούμε σε μια φυσική ή τεχνητή φωλιά (τρύπα στο δέντρο ή στον τοίχο ή κουτί με τρύπα ή καλάθι). Μετά παρακολουθούμε το σούρουπο αν επισκέπτονται το μωρό οι γονείς του. Τις περισσότερες φορές αυτή η μέθοδος πετυχαίνει. Φυσικά προϋποθέτει ότι θέλουμε να ασχοληθούμε.

Γενικά όλοι οι νεοσσοί αρπακτικών πρέπει να ταΐζονται μόνο με ωμό κοτόπουλο και όχι με κιμά ή άλλο κόκκινο κρέας. Μετά από μια- δυο μέρες χρειάζονται υποχρεωτικά συμπληρώματα (ασβέστιο κλπ.), για αυτό και απευθυνόμαστε σε ένα Κέντρο Περίθαλψης. Είναι και ο μόνο τρόπος να έχει το πουλί πιθανότητες επανένταξης.

Αν πρόκειται για νεοσσούς άλλων μικρότερων πτηνών, τότε φροντίζουμε να τα ενυδατώσουμε και αφού τα συσκευάσουμε προσεκτικά σε ένα μικρό κουτί, με τρύπες αερισμού, αποφεύγουμε τα κλουβιά!, τα στέλνουμε σε Κέντρο Διάσωσης.

16 Αν βρούμε ένα μικρό θηλαστικό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι αλεπούδες και τα κουνάβια δαγκώνουν άσχημα. Αποφύγετε πάση θυσία τα δόντια τους. Οι σκαντζόχοιροι είναι λιγότερο επικίνδυνοι. Ρίξτε πάνω στο ζώο ένα χοντρό πανί, σακάκι ή κουβέρτα. Αν είναι αρκετά ζωηρό, το χαρτόκουτο δεν είναι κατάλληλο. Βρείτε ένα κλουβί μεταφοράς γάτας ή σκύλου ή δύο πλαστικά «καφάσια του μπακάλη» που θα τα τοποθετήσετε το ένα πάνω από το άλλο.

Ένα μικρό θηλαστικό (Αλεπού, Σκατζόχοιρος, κλπ) χρειάζεται την βοήθειά μας, στις εξής περιπτώσεις:

1.    Εάν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο (π.χ. στη μέση του δρόμου). Με πολλή προσοχή και με κύριο μέλημα τη δική σας ασφάλεια, το μεταφέρετε στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος ώστε να το βρουν οι γονείς του. Φοράτε χοντρά γάντια, γιατί δαγκώνουν, και μην το φέρνετε σε επαφή με άλλα ζώα.

2.    Εάν έχει τα μάτια κλειστά.

3.    Όταν έχει δεχτεί επίθεση, φέρει εμφανή, εκτεταμένα τραύματα, το περιτριγυρίζουν μύγες, έχει κλειστά μάτια και βγάζει ήχους, όταν είναι κουλουριασμένο μαζί με τα αδελφάκια του σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

4.    Εάν βρίσκεται δίπλα στη νεκρή μητέρα του.

17 Αν βρούμε μια τραυματισμένη χελώνα. Συχνά βρίσκονται χελώνες χτυπημένες από αυτοκίνητα ή γεωργικά μηχανήματα με σπασμένο κέλυφος. Μεταφέρετε προσεκτικά το ζώο για να μην χειροτερέψει το σπάσιμο και τοποθετήστε το σε ένα χαρτόκουτο με πολλές εφημερίδες για πάτο. Αν το τραύμα του είναι λερωμένο με χώματα ή χόρτα μπορείτε να το ξεπλύνετε με λίγο χλιαρό νερό. Μετά καλύψτε το με γάζα ή πανί για να αποφευχθεί η περίπτωση μόλυνσης από μύγες και λοιπά.

 

Και δεν ξεχνάμε: ο σκοπός είναι πάντα να ξαναγυρίσει το άγριο πλάσμα στο φυσικό του χώρο, να επανενταχθεί δηλαδή στην άγρια φύση. Αν κρατήσουμε το ζωάκι περισσότερο από όσο χρειάζεται, η επανένταξή του θα καταστεί αδύνατη και στις περισσότερες περιπτώσεις θα έχει κακό τέλος.

 

18  Έχουμε καταγράψει όμως και μια σειρά από ενέργειες που προστατεύουν προληπτικά την Άγρια Ζωή της περιοχής μας. Αν φροντίσουμε να ακολουθούμε αυτές τις συστάσεις, είναι σίγουρο πως θα καταφέρουμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά την Άγρια πανίδα της περιοχής μας:

1.    19 ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙΣΚΥΛΟΥΣ! Τα κατοικίδια είναι η νούμερο ένα αιτία τραυματισμού της άγριας πανίδας.

2.    20 Μην ταΐζετε άγρια ζώα. Η προσέλκυση μεγάλου αριθμού ζώων σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή μπορεί να επιταχύνει την εξάπλωση ασθενειών.

3.    21 Διδάξτε στα παιδιά να σέβονται την άγρια φύση και να τονίζετε μια πολιτική «Hands-Off». Αυτό περιλαμβάνει φωλιές και αυγά.

4.    22 Τα πουλιά πετούν στα παράθυρά σας;  Τοποθετήστε κατακόρυφες λουρίδες στο παράθυρο ή αφήστε τα παράθυρα «βρώμικα» για να μειώσετε την αντανάκλαση.

5.    23 Τοποθετήστε τους τροφοδότες πουλιών μακριά από θάμνους όπου οι γάτες μπορούν να κρυφτούν.

6.    24 Απορρίψτε σωστά τα σκουπίδια και κόψτε όλους τους πλαστικούς δακτυλίους, έτσι ώστε η άγρια ζωή να μην μπλέκεται.

7.    25 Μην χρησιμοποιείτε φυτοφάρμακα στους κήπους σας και αποφύγετε τη χρήση χημικών ουσιών έξω από το σπίτι σας.

8.    26 Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε σε περιοχές εκτός πόλης και ειδικά αν βλέπετε ένα νεκρό ζώο στο δρόμο. Πολλά ζώα όπως τα κάργες και τα γεράκια θα προστρέξουν για φαγητό και μπορεί να γίνουν οι ίδιοι θύματα τροχαίου.

9.    27 Τοποθετήστε συρμάτινα καπάκια στις καμινάδες για να αποφύγετε να πέφτουν μέσα τα πουλιά.

10.                  28 Ελέγξτε τα δέντρα για φωλιές πριν τα κλαδέψετε ή τα κόψετε.

11.                  29 Μετακινήστε τις χελώνες από το δρόμο αλλά ΜΗΝ τις μετεγκαταστήσετε.

12.                  30 Αφήστε τα μωρά ζώα μόνα τους. Εάν πιστεύετε ότι ένα ζώο βρίσκεται σε κίνδυνο, καλέστε τον τοπικό σας φορέα αποκατάστασης άγριας ζωής ΠΡΙΝ να παρεμβαίνει. Αυτό που παρακολουθείτε μπορεί να είναι φυσιολογική συμπεριφορά.

13.                  Παρέχετε βιότοπο για άγρια ζωή φυτεύοντας κήπους και φυσικοποιώντας την ιδιοκτησία σας.

14.                  Υποστηρίξτε τον τοπικό σας φορέα αποκατάστασης άγριας ζωής!

15.                  Για την προστασία από πυρκαγιές μη καίτε ξερά χόρτα, κλαδιά ή σκουπίδια. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές, δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα.

16.                  Αν το σπίτι μας βρίσκεται κοντά στο δάσος καθαρίστε προσεκτικά τους χώρους, ακολουθώντας αντιπυρικές οδηγίες.

17.                  Όταν βρισκόσαστε στην εξοχή αποφεύγετε να δημιουργείτε έντονους θορύβους.

18.                  Μη πατάτε και μη κόβετε μικρά φυτά, δέντρα και λουλούδια.

19.                  Περπατάτε σε μονοπάτια και όταν βγαίνετε από αυτά δείχνετε μεγάλη προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο.

20.                  Όσο κι αν φαίνεται αυτονόητο, μη πετάτε ποτέ τίποτα στη θάλασσα και την παραλία.

 

31 ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΑΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ του ΣΕΠ

Αυτό που πρέπει να κάνουμε σαν Ενήλικα Στελέχη είναι να προσπαθήσουμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά την αγάπη και τον σεβασμό για την άγρια πανίδα.  Ακολουθώντας το τρίπτυχο ότι θα προστατεύσω κάτι που αγαπώ και αγαπώ κάτι που γνωρίζω, 32 προτείνω πρώτα να ξεκαθαρίσετε το τοπίο των «μύθων» που υπάρχουν γύρω από την άγρια ζωή. Ας δούμε κάποιους από αυτούς:

Είναι «μύθος» ότι όποιος βρίσκει ένα τραυματισμένο ή ορφανό άγριο ζώο μπορεί να το πάρει σπίτι του και να το φροντίσει, και όλα θα είναι υπέροχα, διότι  άγρια ζωή απαιτεί εξειδικευμένη φροντίδα για να επιβιώσουν. Χωρίς τέτοιες εξειδικευμένες δίαιτες, σίτιση, κλουβιά, και θεραπεία, τα ζώα αυτά μπορεί να υποφέρουν ή να πεθάνουν.

Είναι «μύθος» ότι στα άγρια ζώα αρέσει να τα αγκαλιάζουν και να τα αγαπούν.  Η ανθρώπινη επαφή, είτε οπτική, είτε ακουστική, είτε φυσική, στρεσάρει πολύ τα άγρια ζώα και πρέπει να ελαχιστοποιείται. Τα άγρια ζώα δεν πρέπει να αγκαλιάζονται, να χαϊδεύονται ή να χειρίζονται άσκοπα.

Είναι «μύθος» ότι αν αγγίξετε ένα μωρό ζώο, η μητέρα του θα το απορρίψει.  Καμία μητέρα, δεν θα απορρίψει το μωρό της επειδή κάποιος το αγγίζει. Αλλά προσέξτε! Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να το ταΐσετε με γάλα.  Το αγελαδινό γάλα θα σκοτώσει τα περισσότερα μικρά ζώα.  Σε καμία περίπτωση μην δώσετε ποτέ σε ένα μωρό άγριο ζώο αγελαδινό γάλα ή οποιαδήποτε άλλη τροφή.

Επίσης είναι «μύθος» ότι οι οικολόγοι «αμολάνε» άγρια ζώα στη φύση.  Οι μύθοι περί απελευθερώσεων θίγουν την επιστημονικότατα αντιμετώπισης της προστασίας των απειλουμένων ειδών και φέρνουν χωρίς λόγο αντιμέτωπες ομάδες επαγγελματιών, με ΜΚΟ, τοπικές αρχές και επιστήμονες. Το πλήρες κείμενο εδώ: https://dev.wwf.gr/news/1453-agria-thiria-mythos

Με τα Λυκόπουλα, Προσκόπους , Ανιχνευτές, (τα Δίκτυα εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία)μπορούμε να κάνουμε και πολλές δραστηριότητες που ενεργοποιούν και την δημιουργική διάθεσή τους. Εδώ θα σταθούμε σε κάποιες πολύ πρακτικές δραστηριότητες.  Στα παιδιά αρέσει να κάνουν χειροπιαστά πράγματα και αν είναι δυνατόν να βλέπουν και τα αποτελέσματα.

·      33 Μπορούμε να κατασκευάσουμε: ποτίστρες-μπανάκια, ταΐστρες https://oiko-genia.blogspot.com/p/blog-page_8.html , τεχνητές φωλιές https://oiko-genia.blogspot.com/p/blog-page_26.html .

·      34 Μπορούμε να παρακολουθήσουμε εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ για την φύση ή να επισκεφτούμε τους χώρους ενός Κέντρου Διάσωσης . https://archelon.gr/support-us/visit

·      35 Μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα «κουτί διάσωσης» και ένα μικρό ΚΙΤ Διάσωσης για την Εστία, ώστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε περίσταση.

·      36 Μπορούμε να βρεθούμε στην εξοχή ή σε κάποιο πάρκο και να κάνουμε «Ανίχνευση Φύσης» (scavenger hunt) https://www.kiwico.com/blog/outdoor-activities/nature-scavenger-hunt-ideas  ή ορνιθοπαρατήρηση (birdwatching) https://dasarxeio.com/2018/01/20/52449/ , https://ornithologiki.gr/el/enhmerwsh-ekpaideush/enimerosi/yliko-enimerosis-ekdoseis/151-birding-in-greece-travel-guide

 

37 ΓΙΑΤΙΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ;

• Η διαδικασία της διάσωσης παρέχει μια προσωπική σύνδεση με τη φύση και την άγρια ζωή.

• Η διάσωση άγριων ζώων προσφέρει ένα θετικό και προσωπικό τρόπο επανόρθωσης για τα προβλήματα που δημιουργούμε στη φύση.

• Οι ενέργειες της διάσωσης και της περίθαλψης προκαλούν ένα αίσθημα ικανοποίησης από την απελευθέρωση ενός βιώσιμου άγριου ζώου που επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον.

• Η διαδικασία παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εκμάθηση της άγριας φύσης και την κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και αξιών.

• Η διάσωση άγριας ζωής δημιουργεί μια συνεχή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, καθορισμός προτεραιοτήτων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων και οικοδόμηση αυτοπεποίθησης.

• Η διάσωση μας παρέχει την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για την άγρια φύση και να τους κάνουμε να την γνωρίσουν, να την αγαπήσουν, να την προστατέψουν.


 

Παρουσίαση Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής/Σ.Ε.Π.

38 Πριν ακόμη (το 1907, 1910 στην Ελλάδα) η παγκόσμια κοινότητα «ανακαλύψει» την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής προστασίας – πόσο μάλλον της περιβαλλοντικής αγωγής - η καλλιέργεια της σχέσης με τη φύση αποτέλεσε τη βάση του παιδαγωγικού οικοδομήματος της συμπληρωματικής εξωσχολικής εκπαίδευσης που προσφέρει η Προσκοπική Κίνηση στα μέλη της σε όλο τον κόσμο.

39 Οι Έλληνες Πρόσκοποι, ως Πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, επέλεξαν την Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής (3 Μαρτίου 2019), για να ξεκινήσουν μια μοναδική πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής».

40 Αυτά τα 5 χρόνια η Εφορεία Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος/ ΣΕΠ, με την συνεργασία των οργανώσεων ΑΝΙΜΑ, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΧΕΛΩΝ, Μοm, ΑΡΙΩΝ, ΔΡΑΣΗ για την Άγρια Ζωή και χρηματοδότηση, από το Πράσινο Ταμείο, διοργάνωσε 10 Εκπαιδευτικές Συναντήσεις και εκπαίδευσε 395 ενήλικα στελέχη του ΣΕΠ στην διάσωση της Άγριας Ζωής. Δημιούργησε και εξόπλισε 132 Σημεία Διάσωσης σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 49 πιο δραστήρια, πραγματοποίησαν 462 διασώσεις αγρίων ζώων(wildlife).

41 Στα πλαίσια των δράσεων, πραγματοποιήσαμε Πανελλήνια Συνάντηση στην Βέροια, εκδώσαμε Εγκόλπιο Διάσωσης Άγριας Ζωής και ενημερώνουμε τα μέλη της ΠΟΔΑΖ, αλλά και το ευρύτερο κοινό με την λειτουργία του site μας www.wildliferescuescout.grπαρέχοντας συνεχώς πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές για την διάσωση της άγριας πανίδας του τόπου μας. Για την δράση μας, βραβευτήκαμε 3 φορές!

42 Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εκφράζει, ως δομή, τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και την συμμετοχικότητα αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής (wildlife) και συνεπίκουρο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.).Παρουσίαση του Θεόδωρου Μπένου-Πάλμερ (Αναπληρωτή Εφόρου Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος στο Σ.Ε.Π., Συντονιστή της Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας ζωής, Eco-Blogger, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης)