ΔΡΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα»
15/04/2022

Η ΑΝΙΜΑ - Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής και ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ξεκίνησαν την υλοποίηση ενός έργου με τίτλο «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα».

 

Το έργο αυτό, που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Μποδοσάκη και τον χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σκοπεύει να προωθήσει μια στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία ανάμεσα στις οργανώσεις και τους φορείς που ασχολούνται με την περίθαλψη των άγριων ζώων στην Ελλάδα. Με την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων αναμένεται να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, η μειωμένη δυνατότητα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και κυρίως εθελοντών, και η επίλυση θεσμικών θεμάτων σχετικά με τα Κέντρα Περίθαλψης άγριων ζώων στην Ελλάδα.

 

Στην προσπάθεια αυτή συνεργάζονται η ΑΝΙΜΑ, ο ΑΡΧΕΛΩΝ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, η ΑΛΚΥΟΝΗ, ο ΑΡΙΩΝ, η ΔΡΑΣΗ για την Άγρια Ζωή, η ΜΟΜ, ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ο Οικολογικός Σύνδεσμος ΤΟΥΛΙΠΑΓΟΥΛΙΜΗ, η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής/ΣΕΠ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης και η Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς. Μέσα από αυτό το έργο θα δημιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις οργανώσεις και τους φορείς του δικτύου.

 

Την Παρασκευή 15 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 50 άτομα και παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου, ο ρόλος των κέντρων περίθαλψης, οι ανάγκες και τα προβλήματά τους, όπως και τα θέματα που θα συζητηθούν στις επόμενες συναντήσεις εργασίας.

 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο κ Γιώργος Αμυράς, Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο κ Νίκος Μπόκαρης από τοΤμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής, Γενική Διεύθυνση Δασών. Το ΣΕΠ εκπροσώπησαν ο Έφορος Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιβάλλοντος, Θεόδωρος Μπένος-Πάλμερ και ο Αναπληρωτής Έφορος, Ίππαρχος Στάβαρης.

 

Στην παρουσίαση της Εφορείας Περιβάλλοντος προβλήθηκε το τρίλεπτο videάκι (στο τέλος του κειμένου) που είχε δημιουργηθεί για την περίσταση και στην ομιλία τονίστηκε η εκπαιδευτική-παιδαγωγική διάσταση, η οποία δημιούργησε στο ΣΕΠ την επιθυμία να δημιουργήσει το πρόγραμμα της «Προσκοπικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής». Οι Έλληνες Πρόσκοποι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την διάσωση των Άγριων Ζώων διότι:

• Η διαδικασία της διάσωσης παρέχει μια προσωπική σύνδεση με τη φύση και την άγρια ζωή.

• Η διάσωση άγριων ζώων προσφέρει ένα θετικό και προσωπικό τρόπο επανόρθωσης για τα προβλήματα που δημιουργούμε στη φύση.

• Οι ενέργειες της διάσωσης και της περίθαλψης προκαλούν ένα αίσθημα ικανοποίησης από την απελευθέρωση ενόςβιώσιμου άγριου ζώου που επιστρέφει στο φυσικό του περιβάλλον.

• Η διαδικασία παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την εκμάθηση της άγριας φύσης και την κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και αξιών.

• Η διάσωση άγριας ζωής δημιουργεί μια συνεχή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη, που περιλαμβάνει δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, καθορισμός προτεραιοτήτων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων και οικοδόμηση αυτοπεποίθησης.

• Η διάσωση μας παρέχει την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για την άγρια φύση και να τους κάνουμενα την γνωρίσουν, να την αγαπήσουν, να την προστατέψουν.

 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με20.000 μέλη σε όλη την χώρα, είναι μια εθελοντική κίνηση που απευθύνεται στους νέους χωρίς διαχωρισμούς σε σχέση με το φύλο, την θρησκεία ή την καταγωγή και ακολουθεί τις αρχές και τις μεθόδους της Παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης. Οι Έλληνες Πρόσκοποι είναι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και έχουν οργανώσει την «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» που εκφράζει τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και τη συμμετοχικότητα αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κ.λπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής (wildlife) και συνεπίκουρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των κέντρων διάσωσης και περίθαλψης.

 

Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση αυτού του έργου, μεταξύ άλλων, θα ενισχύσει τις ικανότητες της οργάνωσής μας, θα συσφίξει τις σχέσεις μας με τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και θα αναβαθμίσει τις δυνατότητές για κοινές δράσεις και δημόσιες παρεμβάσεις. Για τον λόγο αυτό σκοπεύουμε να συμμετάσχουμε στις υπόλοιπες δύο συναντήσεις εργασίας που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου και θα συνδράμουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας των οργανώσεων που ασχολούνται με την περίθαλψη άγριων ζώων στην Ελλάδα έτσι ώστε η «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα» να γίνει πραγματικότητα..