Αρχική

ΓΙΑΤΙ;
Τα ζώα και τα φυτά που ζουν στη φύση έχουν εγγενή αξία και συμβάλλουν στην οικολογική, γενετική, κοινωνική, οικονομική, επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και αισθητική πτυχή της ανθρώπινης ευημερίας και της αειφόρου ανάπτυξης.

Η διάσωση άγριων ζώων (wildlife) που διατρέχουν κίνδυνο απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, πολύ διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό κατοικίδιων ζώων. Ο εξοπλισμός, ο βαθμός χειρισμού, ο τύπος εγκλωβισμού και το επίπεδο φροντίδας που λαμβάνει ένα άγριο ζώο μπορεί να σημαίνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Πίστη μας είναι ότι ο καθένας μας μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της συμπεριφοράς σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, αλλάζοντας σταδιακά τον κόσμο γύρω του και δημιουργώντας Αξία. Αντιλαμβανόμαστε την Αξία όχι μόνο σαν αποτέλεσμα οικονομικής διαδικασίας αλλά και κοινωνικής και περιβαλλοντικής δράσης. Το φυσικό περιβάλλον άλλωστε, πέρα από αναντικατάστατο οικολογικό απόθεμα έχει πλέον και τη διάσταση του κοινωνικού - οικονομικού «αποθέματος» ειδικά για τη χώρα μας όπου παρουσιάζει σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τα οποία η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί το κλειδί για την ορθολογική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξή τους.
ΤΙ;
Η «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εκφράζει, ως δομή, τη στρατηγική επιλογή και προσπάθεια του Σ.Ε.Π. για τη διεύρυνση των κοινωνικών παρεμβάσεων και την συμμετοχικότητα αναφορικά με την περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκαταλελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών, θαλασσίων οργανισμών κλπ. στη χώρα μας, αποτελώντας έναν σημαντικό συντελεστή στην προστασία της Άγριας Ζωής (wildlife) και συνεπίκουρο των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και των Κέντρων Διάσωσης και Περίθαλψης.

Κτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα εμπειρία, προτείνοντας και μοιραζόμενοι την τεχνογνωσία μας, η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει:
- να ενδυναμώσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
- να αυξήσει την πληροφόρηση και τη συμμετοχική διαδικασία των κοινωνικών φορέων, του κοινού, των πολιτών για την ποιότητα ζωής και για την αξία της προληπτικής δράσης υπέρ της Άγριας Ζωής (wildlife)
- να αυξήσει την ικανότητα και η αποτελεσματικότητα των δρώντων(συμμετεχόντων)-εθελοντών Προσκόπων Διασωστών καθώς και
- να αυξήσει την ουσιαστική και αθροιστική ανάπτυξη των ικανοτήτων του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. [και των συνεργαζόμενων οργανισμών] μέσω της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανθρώπινων πόρων του.
ΠΟΙΟΣ;
Η παρουσία των Ελλήνων Προσκόπων σε 350 γειτονιές της χώρας αλλά και οι συνεχείς δράσεις στα βουνά και τα δάση της χώρας - σπίτι δεκάδων θηλαστικών, πουλιών, κλπ - επιτρέπει στην «Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής» να έχει πανελλήνια εμβέλεια! Η άμεση συνεργασία μεταξύ των μελών της Προσκοπικής Κίνησης, επιτυγχάνεται με ειδικές εκπαιδεύσεις των εθελοντών-μελών, με συνεργασία και αναβάθμιση των σχέσεων με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις που υλοποιούν διάσωση και περίθαλψη των ζώων που προστατεύουν και με προβολή στο ευρύ κοινό της ανάγκης της διατήρησης της Άγριας Ζωής και της «ηθικής» της προστασίας της.
ΠΩΣ;
Η Προσκοπική Ομάδα Διάσωσης Άγριας Ζωής αποτελεί μια κατεξοχήν συνεργατική δομή, καθώς προϋποθέτει την κινητοποίηση και τις συνέργειες ατόμων και ομάδων. Εκτιμώντας ότι η μεγιστοποίηση της διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου τεκμηριώνει τη σπουδαιότητά του και ενισχύει τη βιωσιμότητά του, ο Ελληνικός Προσκοπισμός χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα και μορφές άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας, παραδοσιακής και σύγχρονης πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και τα «κοινωνικά δίκτυα», δρώντας ως πολλαπλασιαστής πληροφόρησης για το ευρύτερο κοινό και σε άλλες περιοχές της χώρας, και σε άλλες επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες και κοινωνικούς εταίρους.

Blog